februari 2022

Zelfstuurinrchting 2

Het roerblad moet, als het niet gebruikt wordt, kunnen worden opgeklapt. Daarom zit de verticale buis niet recht boven het roerblad maar ernaast

Het is trouwens helemaal geen roer maar meer een energiegever die direct gekoppeld is aan de helmstok.

Er moet nog een soort steun gemaakt worden om de alu buis met de achterpreekstel te verbinden

Eerste bladzijde Vorige bladzijde Volgende bladzijde Laatste bladzijde

bladzijde 288 van 292

 

De grote moer is de koppeling.

In het voorjaar ga ik de buis in de spiegel monteren.